Spuitlicentie verlenging

Wanneer u met gewasbescherming werkt, bent u verplicht in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie. De licentie heeft een geldigheid van 5 jaar. Binnen deze 5 jaar is het noodzakelijk het juiste aantal herhalingsbijeenkomsten te volgen, zodat uw licentie niet verloopt. Elke bijeenkomst behandelt een bepaald thema. U moet van de juiste thema's een bijeenkomst volgen. In het schema hieronder vindt u meer informatie over het aantal bijeenkomsten en de verplichte thema's per licentiesoort.

ATTENTIE: Lees hier meer over regeling spuitlicentie verlenging i.v.m. Corona


Licentie Uitvoeren Gewasbescherming

Deze licentie is bedoeld voor agrarisch ondernemers, werknemers, bedrijfsleiders, hoofden van plantsoenendiensten, die beroepsmatig zelf bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren door werknemers op eigen terreinen of landbouwbestrijdingsmiddelen in bezit of opslag hebben.

  • Telers geboren voor 1-1-96 hebben genoeg aan BvV Uitvoeren als zij: ofwel geen personeel hebben dat middelen toepast of personeel dat alleen werkt volgens een veiligheidsinstructie.
  • Als één persoon binnen het bedrijf BvV Bedrijfsvoeren heeft, heeft de ondernemer en andere medewerkers voldoende aan BvV Uitvoeren.

Licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

De licentie is voor beheerders of eigenaren van een agrarisch loonwerkbedrijf of groenvoorzieningbedrijven die middelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Ook (verkoop)adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen moeten over licentie Bedrijfsvoeren beschikken.

Licentie Distribueren Bestrijdingsmiddelen

Deze licentie is er voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen.

Licentie Bedrijfsvoeren + Distribueren

Per 1 augustus 2009. Alles van Bedrijfsvoeren en Distribueren samen.

De licenties Uitvoeren en Bedrijfsvoeren vormen een gestapeld geheel. Dat betekent dat u voor het verkrijgen van licentie Bedrijfsvoeren, eerst in het bezit moet zijn van de opleidingsvereisten voor licentie Uitvoeren. Per 1 augustus 2009 is Distribueren bestrijdingsmiddelen ontkoppeld. Dit betekent dat de vooropleidingen Uitvoeren en Bedrijfsvoeren niet meer verplicht zijn.

Met het vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen, afgegeven na 1 augustus 2009, mag u alleen werkzaam zijn op het gebied van transport en opslag van middelen. Er mag dan geen voorlichting meer gegeven worden. (als u dat wel wilt, moet u ook beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs "bedrijfsvoeren").

Een licentie is vijf jaar geldig en gaat in op de datum van afgifte van het getuigschrift of diploma. Voor het verlengen van een licentie, log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Open hieronder het stroomschema Bewijs van Vakbekwaamheid:


Licentie Mollen- en Woelratten bestrijding

Deze licentie is voor ieder die met behulp van middelen op basis van fosformwaterstof mollen en of woelratten bestrijdt.
 

Licentie Knaagdierbeheersing Agrarische Bedrijven (KBA)

Vanaf 1 juli 2015 heeft elke agrariër een vakbekwaamheidsbewijs nodig voor het toepassen van professionele biociden op het eigen bedrijf.

KBA geldt alleen voor binnen. Voor bestrijding buiten heeft u KBA-GB nodig en dient uw bedrijf gecertificeerd te zijn door het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB).

Mocht u genoemde aantekening KBA nog niet hebben dan kunt u deze, door het volgen van een bijeenkomst behalen, mits u een Vakbekwaamheidsbewijs heeft.

Verlengingsbijeenkomsten KBA

Als u in bezit bent van een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming met de aantekening KBA of van een Vakbekwaamheidsbewijs KBA dan kunt u, door het volgen van een verlengingsbijeenkomst vóór de vervaldatum van uw Vakbekwaamheidsbewijs, uw aantekening KBA of uw Vakbekwaamheidsbewijs KBA verlengen.

KBA Aantekening laten vervallen op huidige pasje

Indien u besluit om uw huidige aantekening KBA niet te verlengen op uw huidige licentie vervalt de gehele licentie. Om te voorkomen dat uw gehele licentie vervalt kunt u bij bureau erkenningen een verlaging van uw licentie aanvragen met het formulier vrijwillige wijziging vakbekwaamheidsbewijs:

U laat dan de aantekening KBA vervallen maar behoudt de mogelijkheid van spuitlicentie. Door het laten vervallen van uw aantekening KBA kunt u geen ratten en muizen bestrijdingsmiddelen meer kopen. De ongediertebestrijding dient u dan middels klemmen of vallen te doen. Mocht u met het gebruik van klemmen of vallen de ratten of muizenplaag niet onder controle krijgen kunt u gebruik maken van een ongediertebestrijder. Mertens heeft en samenwerking met Vink Ongediertepreventie om samen met u de plaag weer onder controle te krijgen. 

Ontkoppeling aantekening KBA van gewasbeschermingslicenties

Vanaf 18 maart 2019 kan de KBA aantekening losgekoppeld worden van de gewasbeschermingslicenties. De KBA behoudt de looptijd van de oorspronkelijke licentie, maar krijgt een nieuw volgnummer.

De voorziening is gemaakt vanwege de toekomstige wijziging in KBA bevoegdheden. Van veel kanten zijn nadrukkelijke signalen gekomen dat men zijn KBA wilde ontkoppelen van de gewasbeschermingslicentie.

Allleen de licentiehouder kan deze ontkoppeling uitvoeren:

  • Log in op www.erkenningen.nl en ga naar het tabblad "Licentie"
  • Ga vervolgens naar: "Ontkoppelen KBA licentie"
  • Volg de stappen
  • De licentiehouder kan vervolgens nieuwe pasjes bestellen.

De licentiehouder kan voor beide pasjes de eventuele verlengingsbijeenkomsten volgen. Alleen pasjes die nog niet verlengd zijn, kunnen ontkoppeld worden. Pasjes die nu geldig zijn en al verlengd, kunnen niet worden ontkoppeld.
 

Verlengingseisen bewijzen van vakbekwaamheid gewasbescherming

Thema
 

Veiligheid en Techniek  Teelt  Transport/
Opslag
KBA
Licentie Totaal verplicht
Uitvoeren Gewasbescherming 4 deelnames Minimaal
1 deelname
verplicht
Mogelijke
deelname
Mogelijke
deelname
 
Bedrijfsvoeren Gewasbescherming 4 deelnames Minimaal
1 deelname
verplicht
Minimaal
1 deelname
verplicht
Mogelijke
deelname
 
Bedrijfsvoeren + Distribueren 5 deelnames Minimaal
1 deelname
verplicht
Minimaal
1 deelname
verplicht
Minimaal
1 deelname
verplicht
 
Distribueren Bestrijdingsmiddelen 3 deelnames Mogelijke
deelname
Mogelijke
deelname
Minimaal
1 deelname
verplicht
 
Uitvoeren gewasbescherming + KBA 5 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht Mogelijke deelname 1 deelname verplicht 
Bedrijfsvoeren gewasbescherming + KBA 5 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht Mogelijke deelname 1 deelname verplicht
Bedrijfsvoeren + distribueren + KBA 6 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht 1 deelname verplicht 
Distribueren bestrijdingsmiddelen + KBA 4 deelnames Mogelijke deelname Mogelijke deelname Minimaal 1 deelname verplicht 1 deelname verplicht 

Voor de verlenging van uw spuitlicentie bieden wij in samenwerking met opleidingscentrum Citaverde College geregeld cursussen en trainingen aan. Heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met Arjan Classens via +31 (0)77 3999 111.