Analyses bodemweerbaarheid en mycorrhiza's

- via deze website

Chroma 1

Chroma analyse

Om inzichtelijk te maken hoe de bodemgezondheid er op dit moment voorstaat kan aan de hand van een grondmonster een chroma analyse gemaakt worden. Deze analyse geeft een meer algemeen beeld van de kwaliteit en vitaliteit van een bodem. Een aantal parameters worden hierin gemeten zoals: de kwaliteit en conditie van de organische stof, humificatie, de bodemstructuur, de vochthuishouding en het bodemleven. Wanneer u bezig bent met het verbeteren van uw bodemgezondheid en weerbaarheid is dit een mooie methode om inzicht te verkrijgen in het effect van uw inspanningen.

Mycorrhiza analyse

Wanneer u werkt met mycorrhiza’s, of hiermee van plan bent te gaan werken kunt u ter ondersteuning gebruik maken van een mycorrhiza analyse. Deze analyse geeft de actuele kolonisatie van mycorrhiza’s op plantenwortels weer. Aan de hand hiervan kunt u de effecten van een toepassing op de plantenwortel monitoren.

Analyses worden door het LAB van Plant Health Cure uitgevoerd.

Meer weten? Neem contact op met ons team boomkwekerij...

Mertens nieuwsoverzicht