Gearchiveerd bericht: Bezoek onze stand op de BIO inspiratie DAG

- via deze website

Bio inspiratiedag

Op 4 juli 2019 vindt de eerste BIO inspiratie DAG plaats. Op deze dag worden biologische boeren, boeren in omschakeling maar ook geïnteresseerde gangbare boeren geïnspireerd en kan er kennis over actuele onderwerpen gedeeld worden. Daarnaast is er voldoende tijd ingeruimd om met elkaar van gedachten te wisselen en op de bedrijvenbeurs nieuwe ideeën op te doen en contacten te leggen met een groot aantal bedrijven.

De Bio inspiratie DAG is een initiatief van Vereniging BioLogisch Limburg. Dit netwerk van biologische ondernemers in Limburg stimuleert en professionaliseert de biologische land- en tuinbouw door samen te werken op het gebied van afzet, kennis en belangenbehartiging.

Waar en wanneer

De dag vindt plaats op het terrein van Proefbedrijf Vredepeel van WUR | Open Teelten, Vredeweg 1c, 5816 AJ Vredepeel op donderdag 4 juli 2019 van 13:00 uur tot 19:00 uur. 

Programma

12:30 Inloop met koffie en thee en bezoek aan bedrijvenmarkt
13:00 Opening: Biologische landbouw inspireert! door Wijnand Sukkel, WUR | Open Teelten en Johan Tielen, vollegrondsgroente teler
13:45 Rondgang langs diverse proeven en demonstraties
16:30 Bezoek bedrijvenmarkt met o.a. workshop SKAL
18:00 Terugblik met John Janssen, BioLogisch Limburg, Hubert Mackus, Provincie Limburg en Léon Faassen, LLTB
19:00 Sluiting

Gedurende de dag wordt er gezorgd voor drankjes en diverse biologische hapjes.

Onderwerpen geleide rondgang op biologisch bedrijf:

  • Onkruidbestrijding - inzet van machines en robots
  • Management en timing onkruidbestrijding
  • Beheersing ziekten en plagen - aardappelteelt als voorbeeld
  • Nieuwe voedergewassen
  • Optimale organische stof voorziening en eisen goede compost
  • NKG versus ploegen in relatie tot bodemkwaliteit
  • Natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit door WUR | Open teelten


Mertens zal op de BIO inspiratie DAG present zijn met een stand. Kom gerust bij ons langs!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze afdeling Buitenteelten.

 

Mertens nieuwsoverzicht