Gearchiveerd bericht: Combineer Optima Soil Humi-b en DCM Zeewierkalk

- via deze website

DCM zeewierkalk en Optima Soil Humi B vk

Optima Soil Humi-b

Optima Soil Humi-b is een zuivere humine met 2,0% gebufferde borium. Het is een gebruiksklare oplossing voor een makkelijke toepassing. Borium is het spoorelement dat het meest instabiel is en gemakkelijk uitspoelt in bodems met een laag humusgehalte. Optima Soil Humi-b geeft een continue borium beschikbaarheid.

Borium verhoogt de calciumefficiëntie, is betrokken bij de celwandsterkte en is belangrijk voor goede wortelontwikkeling. Tevens speelt borium een belangrijke rol gedurende de stuifmeelvorming in het reproductieproces en de aan- of afwezigheid van dit element op dat moment kan de opbrengst aanzienlijk beïnvloeden.

Voordelen: 

  • Combineert de voordelen van Humaten met die van Borium
  • Buffert nutriënten in de bodem
  • Promoot bodembiologie

DCM Zeewierkalk

Calciumtekort kan in akkerbouwgewassen een directe invloed hebben op de bewaarbaarheid, ziekteweerbaarheid en opbrengst van het eindproduct. Uit bodemanalyses blijkt op veel akkerbouwpercelen een te lage calcium-beschikbaarheid. Om ervoor te zorgen dat akkerbouwgewassen voldoende calcium op kunnen nemen, zijn er verschillende mogelijkheden.

DCM biedt met de DCM Zeewierkalk de mogelijkheid om vlak voor het zaaien, planten of poten (of in geval van aardappelen, voor het aanfrezen) met een strooibare korrel de calcium-beschikbaarheid op peil te brengen. DCM Zeewierkalk bestaat uit zeer jonge cocolietenkalk die door zijn jonge leeftijd snel zijn werk kan doen. Deze snelwerkende calciumkorrel is prima strooibaar tot 27 – 30 meter en heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Het element calcium is een relatief groot molecuul en wordt voornamelijk opgenomen door de jongste wortels en in het geval van aardappelen ook door de knol. De meeste calcium wordt opgenomen in het begin van de teelt en dient dan ook beschikbaar te zijn. Calcium is in de bodem slecht mobiel en verplaatst zich daardoor moeilijk. Het beste resultaat wordt verkregen zodra de DCM zeewierkalk korrel zo dicht mogelijk bij de jonge wortels wordt geplaatst. Met 300 – 600 kg / ha breedwerpig kan in elke teelt in de behoefte worden voorzien. Hiermee zijn reeds vele jaren ervaring in de teelt van aardappelen, uien, knolselderij, kool en andere akkerbouw- en groentegewassen.

Calcium verstevigd celwanden van het gewas en van het eindproduct. Meer stevige celwanden zorgen voor een barrière tegen pathogenen. DCM Zeewierkalk werkt snel en ook langdurig voor een calciumbeschikbaarheid gedurende de gehele teelt! Het is een jonge, hoog-reactieve kalksoort die hierdoor snel werkt. Door de carbonaatverbinding van deze kalk is er ook een langdurige werking gedurende de teelt.
 

Wilt u meer informatie over deze producten en de toepassing ervan? Neem dan contact op met onze afdeling Buitenteelten... 

 

Mertens nieuwsoverzicht