Gearchiveerd bericht: Rupsen van de buxusmot actief

- via deze website

Buxusrups in buxus met schade zoom laag

Voorkom opbouw van de populatie
Controleer vanaf nu de Buxus op aanwezigheid van rupsen van de Buxusmot. De jonge rupsen zorgen voor forse vraatschade aan de Buxus, terwijl de oudere rupsen de Buxus volledig kunnen kaalvreten. Afgelopen jaar was er een forse druk van de Buxusmot, en dit jaar zal dat naar verwachting niet anders zijn. Wees hierop alert en bescherm de Buxus tijdig door nu FlorBac in te zetten. Het meest gevoelig zijn de rupsen in de jonge stadia. Zet FlorBac in met een dosering van 0,1% met een maximum van 1 kg/ha en herhaal de toepassing na 6 dagen.  

FlorBac is veilig voor de natuurlijke vijanden van de buxusmot en andere nuttige insecten en bestuivers. Naast rupsen bestrijdt FlorBac geen andere insecten; een bespuiting heeft dus geen nadelige effecten op andere insecten.

Aandachtspunten bij de toepassing van FlorBac:

 1. Pas op het juiste moment toeFlorBac is het meest effectief tegen jonge rupsen. Herhaal de behandeling bij hoge druk eventueel na 6 dagen.
 2. Goede bedekking is cruciaal – Voor de beste werking is optimale bedekking van het gewas met FlorBac belangrijk.
 3. Lakmoestest – Hou de pH in de tank tussen 4.5 en 8.0.  De eiwittoxinen van FlorBac lossen op bij een te hoge of te lage pH en worden dan geïnactiveerd.
 4. Niet-systemischFlorBac werkt via opname, is niet-systemisch.
 5. RegenvastheidFlorBac is regenvast na aandrogen. Herhaling van de toepassing is vaak alleen nodig als het regent voordat de spuitvloeistof is opgedroogd.
 6. Bescherming tegen de zon – Door een goede bedekking van zowel de boven-  als de onderzijde van het blad na te streven, wordt blootstelling aan UV-straling deels voorkomen en de werkingsduur verlengd.
 7. FlorBac lost niet opFlorBac in water: er ontstaat een suspensie. Hou de spuitvloeistof dus in beweging en voorkom neerslaan van de suspensie.

FlorBac mag ook worden ingezet door hoveniers, omdat de bestrijding van de Buxusmot valt onder de uitzonderingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.
 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons team Groen...

 

Let op! 

 • Voor dit product is een geldige Nederlandse spuitlicentie vereist.
 • Lees altijd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen altijd eerst het etiket en de productinformatie.
 • Draag bij alle werkzaamheden met spuitmiddelen een masker en beschermende kleding.
 • Doe proefbespuitingen als u geen ervaring heeft met de toepassing van het gewasbeschermingsmiddel.

Mertens nieuwsoverzicht