Suzuki fruitvlieggaas op DRT-lijst

- via deze website

2010908-01

Ornata Air Plus 88102 suzuki fruitvlieggaas wordt primair gebruikt om de plaag van de suzuki fruitvlieg te beheersen. Daarnaast heeft het gaas driftreducerende eigenschappen en is daarom sinds een week opgenomen op de DRT-Lijst.

Onderzoek  NFO

In 2018 en 2019 liet de NFO een onderzoek uitvoeren naar de driftreducerende eigenschappen van het gaas. Daaruit is gebleken dat het gaas de uitstroom van lucht die gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten (drift) uit het perceel verlaagt én vertraagt. Howitec heeft hierbij zijn medewerking verleend.

DRT-klassen omhoog

Met de uitslagen van dit onderzoek heeft de NFO een aanvraag ingediend bij de Technische Commissie Techniekbeoordeling en zij hebben besloten dat het suzuki fruitvlieggaas wordt opgenomen in de DRT-lijst. Met suzuki-fruitvlieggaas komen alle spuittechnieken in één DRT-klasse hoger. Wanneer tegelijkertijd suzuki-fruitvlieggaas én gesloten regenkappen aanwezig zijn komen alle spuittechnieken twee DRT-klassen hoger. Voor meer informatie hoe het gaas moet worden toegepast verwijzen we graag naar de Helpdesk Water van de Rijksoverheid.

Informatie

Bij een controle dat het juiste gaas wordt gebruikt, moet de teler de technische productinformatie van de leverancier kunnen overhandigen. Deze informatie kunt u bij ons opvragen.

Wilt u meer informatie over de toepassing van het Suzuki fruitvlieggaas? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder...

Mertens nieuwsoverzicht