Tijdelijke vrijstelling Verimark voor tomatenteelt 

- via deze website

Agro - witte vlieg

Er is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark® voor de substraatteelt van tomaten. De tijdelijke vrijstelling voor Verimark® is verleend voor een periode van 120 dagen en gaat in op 18 februari 2021 en vervalt op 18 juni 2021. Het middel wordt ingezet ter bestrijding van Bemisia tabaci wittevlieg, de overbrenger van Tomato chlorosis virus (ToCV).

ToCV-vrij

Verimark met de werkzame stof cyantraniliprole is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling, aangevuld met een hygiëneprotocol, is van belang om Nederland ToCV-vrij te krijgen. Het protocol is gericht op een beheersstrategie tijdens de opkweek en de teelt en eliminatie bij iedere teeltwisseling. De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd. 

Advies inzet Verimark®

1. Kort na planten bij de eerste witte vlieg aantasting → opbouw Macrolophus populatie,
2. Tijdens de teelt → op het moment dat de druk van witte vlieg toeneemt

 • Start op tijd: Inzet op ei-en crawler/larve 1 stadium. Verimark® is het meeste effectief bij een beginnende aantasting van witte vlieg
 • Zorg voor een actieve plant voor een optimale opname van Verimark®
 • Voorkom uitdraineren na de toepassing
 • Druppeltoepassing: blok toepassing met 2 toepassingen en een interval van maximaal 14 dagen
 • Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden
 • Maximale dosering; 3,3 L per ha per 12 maanden

Resistentiemanagement:

 • Pas Verimark® altijd in een blok van 2 toepassing toe
 • Interval tussen 2 blokken, minimaal 60 dagen aanhouden
 • Houdt rekening met de inzet van Altacor® na een blok Verimark®, houdt een interval van minimaal 60 dagen aan

Voordelen Verimark®

 • Zeer effectief op beide witte vliegsoorten (Bemisia tabaci, Trialeurodus vaporariorum)
 • Breed werkinsspectrum tegen bladetende, bladzuigende en bladminerende insecten
 • Eenvoudige toepassing
 • Lange duurwerking
 • Veilig voor nuttige vijanden

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons team Glasgroenteteelt op...

 

 

 • Voor dit product is een geldig “Nederlands” Bewijs van vakbekwaamheid vereist
 • Lees altijd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het etiket en de productinformatie
 • Draag bij alle werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen een masker en beschermende kleding
 • Voer  een proefbespuiting uit als u geen ervaring heeft met de toepassing van het product

Mertens nieuwsoverzicht