Toelating Oberon komt te vervallen

- via deze website

Oberon tomaat kl

Al jaren voert Bayer Crop Science het product Oberon in haar productportefeuille. Dit insecticide bevat spiromesifen als actieve stof. Deze stof heeft een werking op mijten (spint) en wittevlieg en wordt voornamelijk toegepast in de bedekte teelt van o.a. tomaten, aardbeien en bloemisterijgewassen.

Bayer Crop Science heeft besloten om geen hernieuwingsaanvraag in te dienen voor spiromesifen. Het marktpotentieel in de bedekte teelt in Europa rechtvaardigt niet de significante investeringen die nodig zijn voor een herregistratie van deze actieve stof.

Het gevolg hiervan is dat de toelating van Oberon op termijn eindigt.

Het Ctgb heeft de respijttermijnen vastgesteld en inmiddels op haar internetsite gepubliceerd.

  • Aflevertermijn: 31 maart 2024
  • Opgebruiktermijn: 31 maart 2025

Oberon blijft op dit moment gewoon beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur...

Mertens nieuwsoverzicht