Gearchiveerd bericht: Verimark® Tijdelijke vrijstelling in tomaat

- via deze website

Tijdelijke vrijstelling in tomaat
Verimark® is een uniek gewasbeschermingsmiddel met een nieuwe werkzame stof Cyazypyr® (cyantraniliprole) welke door het insect dmv vraat of zuigen moet worden opgenomen. Cyazypyr® combineert een zeer snelle aanvangswerking met een lange duurwerking waardoor een bestrijding van witte vlieg zeer effectief is.

Verimark® werkt op ei, larve stadia en de adulten van witte vlieg en kan door middel van een druppeltoepassing eenvoudig worden toegepast. Verimark® is relatief veilig voor natuurlijke vijanden en is integreerbaar in teelten waarbij bestuivers worden ingezet. Hierdoor past Verimark® uitstekend in geïntegreerde teeltsystemen.                                                          

Verimark® heeft een vrijstelling in de bedekte substraatteelt van tomaat gekregen ter bestrijding van witte vlieg met als doel het Tomato Chlorosis virus (ToCV) te elimineren. De vrijstelling is een onderdeel van een  ketenaanpak met als doel, om door middel van een combinatie van teeltmaatregelen (waarbij witte vlieg vroeg in de teelt maximaal wordt bestreden) en hygiënemaatregelen tijdens de teeltwisseling, het virus te elimineren. Dit besluit treedt in werking met ingang van 27 juli 2018 (de dag na de dagtekening in de Staatscourant) en vervalt na 120 dagen op 23 november 2018. Deze vrijstelling is tot stand gekomen door een samenwerking van o.a. team Plantgezondheid van LTO Glaskracht Nederland, NVWA, landelijke commissie tomaat, Plantum, Groenten en Fruit Huis en specialisten. 

Mertens nieuwsoverzicht