Watergift en bemesting bijstellen bij warm weer

- via deze website

Zon.jpg

Er wordt voor de komende dagen mooi weer verwacht met hoge temperaturen en dat betekent extra aandacht voor watergift en bemesting.

Behoefte water ten opzichte van meststoffen
Wanneer de temperatuur omhoog schiet veranderd de waterbehoefte ten opzichte van de meststoffenopname van de plant. De plant zal zich ook meer moeten koelen en zal dus in verhouding meer water opnemen dan meststoffen. Door de EC naar beneden aan te passen bij warm weer, wordt koeling voor de plant gemakkelijker gemaakt. Hierdoor worden verbrande plantdelen voorkomen. Maar let op! Ga met de EC verlaging ook niet té laag, dit zijn immers wel de bouwstenen van de plant en vruchten. 

Ook het gebruik van schermdoek of schermmiddelen op het kasdek kunnen in deze omstandigheden helpen om te temperaturen in de hand te houden. 

Wij adviseren u graag over het omlaag brengen van de EC en het toepassen van schermmiddelen op uw kasdek. Neem contact met ons op... 

Mertens nieuwsoverzicht