Waterzuivering uitbesteden

- via deze website

Splashing-165192 water

Hét alternatief: mobiele waterzuivering

Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, uw toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering voor u de juiste optie zijn. Hierbij laat u het restwater zuiveren door een dienstverlener met een mobiele zuiveringsinstallatie. De hoeveelheid lozingswater varieert, afhankelijk van uw teelt en watergeefstrategie. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven uit de voeten kunnen met mobiele waterzuivering.

Voordeel hiervan is dat u zelf geen grote investering hoeft te doen in een eigen installatie. U hoeft geen onderhoud te doen en hebt geen last van storingen. 

Mobiele waterzuivering

Het gaat om een mobiele waterzuivering met een geavanceerde, BZG-goedgekeurde ozon-installatie in een speciaal ingerichte trailer. Een externe partij komt naar uw bedrijf om uw lozingswater te zuiveren.

Lozing is daarna mogelijk conform het geldende activiteitenbesluit. Ook bij technische mankementen van uw eigen ontsmetter kan dit worden overgenomen waardoor u aan het genoemde activiteitenbesluit kunt blijven voldoen.

Waterzuivering als een service

Waterzuivering  is een activiteit waarvoor een flexibele dienstverlening nodig is. Deze dienstverlening is op afroep beschikbaar. U belt of mailt en u wordt opgenomen in de planning.

Het kan echter nog makkelijker. U kunt voor deze dienst een abonnement afsluiten en per m³ water betalen. 

Voordelen van het abonnement:

  • U kunt een voorkeursdatum opgeven voor het mobiel zuiveren
  • Bij calamiteiten kan menbinnen 24 uur het water ter plaatse zuiveren
  • Bij grote volumes kan men in overleg een sensor plaatsen op uw rioolsilo en u tijdig inplannen
  • Certificaat t.b.v. handhaving

Wilt u meer weten over het uitbesteden van uw waterzuivering? Neem dan contact op met onze specialist René Duijf: r.duijf@mertens-groep.nl of tel. 06-20 59 90 11. 

 

Mertens nieuwsoverzicht