Tomatenvirus en hoe nu verder?

Zoals u niet onbekend zal zijn, is er op diverse plaatsen in het land ToBRFV gevonden. Dit is een zaak die veel aandacht vraagt en daarom zijn voorzichtigheid en een gedegen aanpak voor alle betrokken partijen geboden.

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de hygiëne-maatregelen die indien nodig kunnen worden getroffen. 

Om het besmettingsgevaar te beperken, willen we bestelde producten buiten het bedrijf, het liefst op een vaste plek, lossen. Zou u het onderstaande formulier willen invullen zodat we u kunnen bellen als we met uw bestelling onderweg zijn? Tevens willen we u vragen om uw bestellingen zoveel mogelijk te combineren.

De chauffeur zal deze persoon bellen als hij (bijna) bij u op het bedrijf is.