Ademhalingsbescherming

Bescherming van de ademhalingswegen is een absolute must. Wanneer het niet mogelijk is om de bron aan te pakken, is het noodzakelijk dat u het juiste persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) inzet. In een bepaalde ruimte of omgeving wordt altijd uitgegaan van de MAC-waarde: maximaal aanvaarde concentratie. Bij overschrijding van deze waarde dient men actie te ondernemen. Ook bij lagere concentraties dan de MAC-waarde is het dragen van ademhalingsbescherming aan te bevelen.

Selecteer een subcategorie: