Ademhalingsbescherming

Bescherming van de ademhalingswegen is een absolute must. Wanneer het niet mogelijk is om de bron aan te pakken, is het noodzakelijk dat u het juiste persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) inzet. In een bepaalde ruimte of omgeving wordt altijd uitgegaan van de MAC-waarde: maximaal aanvaarde concentratie. Bij overschrijding van deze waarde dient men actie te ondernemen. Ook bij lagere concentraties dan de MAC-waarde is het dragen van ademhalingsbescherming aan te bevelen.

OPGELET: in verband met de schaarste en de enorme vraag naar Coronavirus gerelateerde producten kan het zijn dat bepaalde PBM zoals adembescherming, handschoenen en wegwerpoveralls tijdelijk niet leverbaar zijn. Dit wordt helaas veroorzaakt door omstandigheden buiten onze macht om en hiervoor vragen wij dan ook uw begrip.

Voor vragen over beschikbaarheid of advies neem contact op met onze adviseur.

Selecteer een subcategorie: