Handschoenen

Om uw handen goed te beschermen tegen verschillende gevaren is het belangrijk dat u beschikt over goede handbescherming. Bij 50 % van de bedrijfsongevallen zijn armen en/of handen betrokken. Afhankelijk van het risico worden handschoenen ingedeeld in 3 categorieën, te weten:

  • Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp,
  • Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp ( bijv. mechanische risico’s),
  • Categorie 3: Handschoenen van complex ontwerp (zeer ernstige of zelfs dodelijke risico’s).
Ons team gaat altijd uit van een goede bescherming met een zo hoog mogelijk draagcomfort.

Selecteer een subcategorie: