Hoofd- & gelaatsbescherming

Hoofdbescherming wordt gedragen als er risico’s bestaan waarbij verwondingen aan het hoofd kunnen ontstaan, bijv. vallende voorwerpen. Hoofdbeschermingsmiddelen worden ingedeeld in twee groepen; veiligheidshelmen en hoofdbedekkingsmiddelen. Onder hoofdbedekkingsmiddelen worden verstaan: stootpetten, haarnetjes, petten, mutsen en capuchons.

De gelaat,- en oogbeschermingsmiddelen welke wij aanbieden voldoen aan het hoogste draagcomfort. Dit om te realiseren dat de persoonlijke beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk worden gedragen. Tevens kunnen wij veiligheidsbrillen leveren op sterkte, waarbij i.s.m. opticiens of door ons zelf het juiste model wordt aangemeten.

Selecteer een subcategorie: