Nomolt SC

Rupsenbestrijding in openbare aanplant

Werkzame stof: 150 g/l teflubenzuron
Werkzaam tegen: rupsen

  • Tegen diverse rupsen: elzehaantje, spinselmotten, satijnvlinder, groene eikenbladroller, plakker, nonvlinder en ringelrupsvlinder
  • Het middel is een insecticide dat inwerkt op het vervellingsmechanisme. Hierdoor worden larvale stadia van verscheidene rupsensoorten bestreden.
  • Toepassing direct na het uitkomen van de larven geeft het beste resultaat.
Besteleenheid:
Fles
Omverpakking:
10
Toelatingsnummer:
9914
Gevaarsetiket ADR:
9
Uiterste opgebruikdatum:
30 mei 2021
Toelatingsexpiratie:
30 nov. 2019
Voor dit product is een geldig "Nederlands" Bewijs van vakbekwaamheid vereist.
Lees altijd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het etiket en de productinformatie.
Draag bij alle werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen een masker en beschermende kleding.
Voer een proefbespuiting uit als u geen ervaring heeft met de toepassing van het product.

Bestellen

Artikelnummer Details Aantal
1020071 1 lt fles