Trigard 100 SL

Dit artikel is niet online te bestellen, neem voor meer informatie contact op met onze binnendienst.

Mineervliegbestrijdingsmiddel onder glas

Werkzame stof: 100 g/l cyromazin
Werkzaam tegen: larven (mineer)vlieg

Trigard bestrijdt alle larvale stadia van (mineer)vliegen. Nadat Trigard met voldoende water op de plant is gespoten, wordt de cyromazine opgenomen in de plant. Cyromazine heeft zowel translaminaire als ook systemische eigenschappen en wordt bij druppeltoepassing op substraat
(glas- en steenwol) dus ook goed met de sapstroom door de gehele plant verdeeld. Na opname van de cyromazine gaan de mineervlieglarven binnen enkele dagen dood.

Besteleenheid:
Fles
Omverpakking:
10
Toelatingsnummer:
12014
Gevaarsetiket ADR:
9
Toelatingsexpiratie:
1 dec. 2025
Let op: Voor dit product is een geldige Nederlands spuitlicentie vereist.
Lees altijd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het etiket op de verpakking.
Draag bij alle werkzaamheden met spuitmiddelen een masker en beschermende kleding.
Doe proefbespuitingen als u geen ervaring heeft met de toepassing van het gewasbeschermingsmiddel.

Bestellen

Artikelnummer Details