Tracer

Maag- en contactinsecticide voor gebruik in de teelt van vollegrondsgroenten, glasgroenten, akkerbouwgewassen, kruiden en kleinfruit

Werkzame stof: 480 g/l Spinosad
Werkzaam tegen: trips
 

Dit product mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw

Besteleenheid:
Fles
Omverpakking:
10
Toelatingsnummer:
12567
Gevaarsetiket ADR:
9
Toelatingsexpiratie:
1 mei 2020
Voor dit product is een geldig "Nederlands" Bewijs van vakbekwaamheid vereist.
Lees altijd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het etiket en de productinformatie.
Draag bij alle werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen een masker en beschermende kleding.
Voer een proefbespuiting uit als u geen ervaring heeft met de toepassing van het product.

Bestellen

Artikelnummer Details Aantal
1020138 500 ml fles