Tracer

Maag- en contactinsecticide voor gebruik in de teelt van vollegrondsgroenten, glasgroenten, akkerbouwgewassen, kruiden en kleinfruit

Werkzame stof: 480 g/l Spinosad
Werkzaam tegen: trips
 

Dit product mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw

Besteleenheid:
Fles
Omverpakking:
10
Toelatingsnummer:
12567
Gevaarsetiket ADR:
9
Toelatingsexpiratie:
1 mei 2020
Let op: Voor dit product is een geldige Nederlandse spuitlicentie vereist.
Lees altijd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het etiket op de verpakking.
Draag bij alle werkzaamheden met spuitmiddelen een masker en beschermende kleding.
Doe proefbespuitingen als u geen ervaring heeft met de toepassing van het gewasbeschermingsmiddel.

Bestellen

Artikelnummer Details Aantal
1020138 500 ml fles