Analyses

Grondanalyse

GrondanalyseHet voorkomen van ziektes en plagen en het optimaliseren van uw productie is een continue proces waarbij de grond een belangrijke rol speelt. Voor een optimale teelt kunt u bij ons uw grond laten analyseren. Op basis van de uitslagen geven wij u adviezen om uw teelt te optimaliseren met een zo hoog mogelijk rendement.

Er zijn diverse soorten analyses mogelijk, namelijk:

 • Bemestingsonderzoek en advies
 • Microbiologisch onderzoek
 • Residue-analyse
 • DNA-check (schimmels, bacteriën en virussen)
 • Aaltjes analyse
Wateranalyse

Het voorkomen van ziektes en plagen en het optimaliseren van uw productie is een continue proces waarbij waterkwaliteit een belangrijke rol speelt. Ook voor Global G.A.P. certificering is de kwaliteit van het sproeiwater van groot belang. Voor een optimale waterhuishouding kunt u bij Mertens uw water laten analyseren. Hiervoor werken wij samen met Groen Agro Control. Op basis van de uitslagen geven wij u adviezen met betrekking tot gewasbescherming en hygiëne.

Er zijn diverse soorten analyses mogelijk, namelijk:

 • Bemestingsonderzoek en advies
 • Microbiologisch onderzoek
 • Residu-analyse
 • DNA-check (schimmels, bacteriën en virussen)
Gewasanalyse

Toont u gewas symptomen van een ziekte of gebreken? U kunt het gewas laten onderzoeken, zodat u tijdig kunt ingrijpen. Voldoen uw producten aan de bestrijdingsmiddelenwet ivm de voedselveiligheid? Dit kunt u laten testen met een residu-check. Het laboratorium Groen Agro heeft hierbij geen meldingsplicht en zal alleen u informeren.

Hierin bieden wij u de volgende mogelijkheden:

 • Bemestingsonderzoek en advies
 • Microbiologisch onderzoek
 • Residue-analyse
 • DNA-check (schimmels, bacteriën en virussen)
Opname analyse

OpnameAnalyse werkt op basis van de daadwerkelijke opname, plantontwikkeling, plantvitaliteit en
klimaatomstandigheden. In een modelberekening wordt deze informatie geanalyseerd. Dit geeft een
unieke voorspellende waarde en verbetert de kwaliteit van het gewas en wordt er niet meer dan nodig
gebruik gemaakt van meststoffen.